Dikt

Poeten Ted Granlund arrangerte et skrivekurs med ungdommer fra Åmot. Dette er en forenklet utgave av en av oppgavene han ga til ungdommene.

Bildilla – Vidar Sandbeck:

Når dagen er omme og det tines en træl

Å vara or'ntlig mennesje med vilje og med sjel

Da står det tel liv inni skyggen ta en bil,

der Jonassen tar overtid med jekk og tång og fil.

Så den beste bil'n i verda er den som han har nå, ja,

du skulle bare høre hvis motor'n ville gå.

Dilledikt 1 4x
Dilledikt 2 4x

I visa Bildilla forteller Vidar Sandbeck om en kar som når han er ferdig på jobb, driver med det han liker best. Han har bildilla, og all fritid brukes på den nyinnkjøpte bilen. Bilen skal ta han og hele familien på ferie, og det er den aller beste bilen i verden. Det er bare et problem - motor’n vil ikke gå.

Ta utgangspunkt i dette utdraget fra Bildilla og fyll inn din egen dille. Hva er det du liker å gjøre etter skola? Kjenn etter hva som betyr noe for deg og bruk dine egne ord og uttrykk. Kanskje klarer du også å smette inn litt humor som Vidar Sandbeck gjør i den siste linja.

Her ser du noen eksempler på hvordan ungdom fra Åmot løste oppgaven.

Dilledikt 3 4x
Dilledikt 4 4x
Dilledikt 5 4x
Dilledikt 6 4x