Dodøra

Her er dodøra fra Vidar Sandbecks hus.

Dette var det han hadde lyst til å se på når han “satt på ramma”. Eller kanskje han lagde den for alle gjester som besøkte “veslehuset”.

Hva tror du Sandbeck tenkte? Er dette alvorlig ment? Eller vil han sjokkere? Kanskje begge deler?
Vidars lykketall var 13, så han likte å være original og tvetydig.

Klipp og lim din egen dodør!

Det er lang tradisjon for at det som sies på do ikke kan taes helt alvorlig. Og mye rart har blitt skrevet på dovegger. Hvordan ser egentlig din “dodør” ut?

Her finner du også dodørene til 9. Klasse på Rena Ungdomsskole.

Dodora