Lærer'n

“På Folkemunne” er en kreativitetsworkshop utviklet av Hedmark Fylkesbibliotek i samarbeid med Åmot Bibliotek i anledning 100-årsjbiléet for Vidar Sandbeck.

Målet er å vekke skaperglede, motivere til diktning og skriving på dialekt og å vise hvordan flere forfattere har latt seg inspirere av Vidar Sandbecks diktning.

Vidar Sandbecks originale ungdomstekster beskriver bygdelivet i Åmot og Hedmark fra 1930- til 1050-tallet. For dagens ungdom vil samfunnsbeskrivelsene fort virke svært fremmede, men essensen i tekstene er en beskrivelse av en oppvekst på et sted med høy arbeidsledighet og få fremtidsutsikter. Sandbeck var samtidig en kreativ sjel med store vyer som ikke ville la seg holde nede av dette. Med bred hedmarksdialekt og i fattigslige kår turde han være kunstner og musiker, og klarte å bli en av Norges mest folkekjære kunstnere i sin tid.

Materialet på dette nettstedet kan brukes til å utforske blant annet:

  • Å skrive på dialekt
  • “Bygdedyret” - den lokale motstanden mot at noen skal skille seg ut
  • Verdien av å skrive “rett fra sjela” om tenåringstid på et lite sted
  • Kreativ uttrykksglede i form av collage
  • Trene på å skrive dikt


Vi har i samarbeid med Åmot Bibliotek og Ted Granlund gjennomført følgende undervisningsopplegg.

A: Lesing av “Kurderhore”, en novelle av Bjørnar Bergem
Forfatter Bjørnar Bergem har latt seg inspirere av Vidar Sandbecks originaltekster og har skrevet en ny novelle i samme stil, som beskriver en 9. Klasse ved Åmot Ungdomsskole i 2019. Novellen er rå og direkte, og persenterer noe av den samme intensiteten Sandbecks tekster hadde i hans samtid.

B: “Dodøra”. Vidar Sandbeck lagde en collage av avisoverskrifter med mer på sin private dodør. Elevene utrustes med saks, limstift, tusj, større papirark/gråpapir, magasiner og aviser. Oppgaven er å lage sin egen dodør inspirert av Sandbecks. “Dodøra” er både et privat uttrykk og samtidig en provoserende komposisjon for et publikum. Hva ønsker elevene å rope ut? Hvordan vil de komponere et helhetsuttrykk som representerer det de føler og tenker?

C: Lytte til Tyra Tronstads “Brev til Farmor”, som er hennes reaksjon på å lese Vidar Sandbecks roman i dag og det utdaterte kvinnesynet som presenteres i hans tekster.

D: Ted Granlunds diktoppgave. Øve på å skrive dikt på dialekt eller bokmål/nynorsk. La seg inspirere av skaperkraften til Bergem, Tronstad eller Sandbeck

E: “På Folkemunne”. Studere Sandbecks vise “På Folkemunne” og diskutere “bygdedyret”. Hva er det som stopper personen i visa fra å komme videre. Teksten kan gjerne sammenlignes med sanger som “Suser Forbi” av Johnny og Onkl P. eller “Styggen på Ryggen” av Onkl P. Hvor mye er likt i dag?

Vi håper dette opplegget kan appellere til skaperglede på dialekt for norske skoler, inspirert av skaperkraften til Vidar Sandbeck.