På Folkemunne

Visa “På Folkemunne” var en av Sandbecks største hits. Svært mange nordmenn kjente seg nok igjen på et vis.

Både musikkformen og den joviale teksten fremstår nok som ganske fremmed for ungdom i dag. Men prøv å sammenlign teksten med Jonny og Onlk. Ps “Suser Avgårde” eller Onkl P.s “Styggen på Ryggen”. Ser dere likhetstrekkene? Hva er det som holder disse menneskene tilbake? Hva holdes de tilbake fra?

Og hva mener Sandbeck med begrepet “på folkemunne”?